Tagged: DigitalSwitchoverTH

นับถอยหลังอีก 5 วัน ไทยพีบีเอส-ช่อง 7-ช่อง 5 ยุติทีวีอนาล็อกครบทั้งประเทศ!

16 มิถุนายน 2561 – ไทยพีบีเอส, ช่อง 7 สี, ช่อง 5 เตรียมยุติแพร่ภาพทีวีอนาล็อกครบทั้งประเทศ! ช่องไทยพีบีเอส – ยุติการแพร่ภาพทีวีอนาล็อกใน 3...