Tagged: เสรีภาพสื่อ

สภาวิชาชีพข่าวฯ ออกแถลงการณ์ ขอให้ระงับการนำเสนอภาพคลิปข่าวนักการเมือง กับ นักกิจกรรมสาว

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอความร่วมมือถึงองค์กรสมาชิก และสื่อมวลชน หยุดนำเสนอภาพคลิปข่าวในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งหลักจริยธรรม...

สมาคมนักข่าวฯ จี้ คสช.ปลดล็อกคำสั่งลิดรอนเสรีภาพสื่อ-ประชาชน ก่อนเลือกตั้ง 62

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ ระบุแต่ละพรรคแสดงเจตนารมณ์ในการเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศและคำ...