Tagged: เลือกตั้ง

แถลงการณ์จากกลุ่ม ‘ยามเฝ้าจอ’ ต่อกรณีการคุกคามเสรีภาพสื่อในช่วงใกล้เลือกตั้ง

กลุ่ม ‘ยามเฝ้าจอ’ เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่าง “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธร...

สมาคมนักข่าวฯ จี้ คสช.ปลดล็อกคำสั่งลิดรอนเสรีภาพสื่อ-ประชาชน ก่อนเลือกตั้ง 62

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ ระบุแต่ละพรรคแสดงเจตนารมณ์ในการเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศและคำ...