Tagged: สื่อมวลชน

แถลงการณ์จากกลุ่ม ‘ยามเฝ้าจอ’ ต่อกรณีการคุกคามเสรีภาพสื่อในช่วงใกล้เลือกตั้ง

กลุ่ม ‘ยามเฝ้าจอ’ เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่าง “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธร...

สภาวิชาชีพข่าวฯ ออกแถลงการณ์ ขอให้ระงับการนำเสนอภาพคลิปข่าวนักการเมือง กับ นักกิจกรรมสาว

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอความร่วมมือถึงองค์กรสมาชิก และสื่อมวลชน หยุดนำเสนอภาพคลิปข่าวในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งหลักจริยธรรม...