Tagged: สรรเสริญ แก้วกำเนิด

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

ครม. อนุมัติย้าย ‘ไก่อู’ นั่งเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เต็มตัวแล้ว

ปล่อยให้นั่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มานาน ในที่สุด ครม. โอนย้ายให้ ‘ไก่อู่’ หรือ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด จาก “ข้าราชการทห...