Tagged: ทีวีภูมิภาค

แฟ้มข่าว: 5 ช่องยุติทีวีอนาล็อก NBT ทดสอบทีวีดิจิทัลภูมิภาค

รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 10 ข่าวเด่นวงการทีวี ปี 2561 อันดับที่ 2 จัดอันดับโดยทีมงาน ‘ยามเฝ้าจอ’ กลายเป็นมหกรรมยิ่งใหญ่ของคนทีวีในช่วงกลางปี 2561...

NBT ยืมช่องทีวีดิจิทัลหมายเลข 11 เทสออนแอร์ทีวีภูมิภาค 1 พ.ย. 61

ยามเฝ้าจอรายงานพิเศษ ติดตามสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ NBT ได้รับอนุญาตให้ทดสอบการออกทีวีดิจิทัลในระดับ...