Tagged: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“สื่อแวดล้อม” ระบบนิเวศของสื่อไทยในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาวิชาการ “สื่อ...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับโครงการฯ ถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับโครงการ 1-29 มิถุนายนนี้ เฟ้นหาผู้ผลิตสื่อฯ ร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังสร้างนิเวศสื่อที่ดีในสังคมไทยในกรอบวงเงิน 400 ล้านบาท