Author: JohnNatadee

ทีวีดิจิทัลไทยปรับเวลา ‘ข่าวในพระราชสำนัก’ กลับช่วง 19.00-20.30 น. เหมือนเดิม

เข้าสู่เดือนมิถุนายน หลายช่องทีวีดิจิทัลก็ถือโอกาสปรับผังใหม่ เพื่อแย่งชิงเรทติ้งกันเช่นเคย บางช่องลงรายการใหม่ บางช่องโยกเวลารายการเดิม บางรายการก็อาจหลุดผัง ล้วนเป็นอนิจจังของวงการทีวี