ทีไอทีวี vs ช่อง 11: 10 ปี เวทีคัดเลือกทีวีสาธารณะ