ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสิน ย้ายช่องจาก NBT เป็นช่อง 5 เริ่ม 1 ก.พ. 62

ธนาคารออมสินเปลี่ยนช่องถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ 5 ปี จากเดิมเป็นช่อง NBT ย้ายมาเป็นช่อง 5 เริ่มออกอากาศ 1 ก.พ. 62 เวลา 13.00-14.00 น.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย ได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ สลากออมสินพิเศษ 5 ปี เพื่อปลูกฝังการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการออกเลขรางวัลสลากจูงใจการออม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดรับฝากมานานกว่า 100 ปี

ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดพิธีการออกรางวัลสลากออมสินเพื่อเปิดเผยให้ผู้ฝากตรวจสอบและรับทราบผลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ณ ห้องออกรางวัลสลากออมสิน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฝาก จึงได้มีการถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่านทางสถานีโทรทัศน์และถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุอีกด้วย

สำหรับในปี 2562 นี้ การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และ 5 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือ ททบ.5 HD1 เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดการออกรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 รวมจำนวน 24 ครั้ง (สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกวันที่ 16 ของเดือน และ สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ทุกวันที่ 1 ของเดือน) ในช่วงเวลา 13.00-14.00 น.

ขณะที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการถ่ายทอดเสียงผลการออกรางวัล ในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถ่ายทอดเสียงทาง สวท. ระบบ AM คลื่นความถี่ 837 กิโลเฮิรตซ์ และ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2563 ทาง สวท. ระบบ AM คลื่นความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์

ข้อมูลจาก Nation TV และ TV5HD1