Category: Top

คสช.ใช้ ม.44 ออกคำสั่งเลิกสรรหาบอร์ด กสทช. ใครอายุเกิน 70 ยังทำงานต่อได้

กสทช. ชุดเดิม ได้ยาวิเศษจาก คสช. อีกครั้ง เมื่อคณะรักษาสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรร...