ข่าวประชาสัมพันธ์ – ยามเฝ้าจอ https://yarmfaojor.com เราชอบเรื่องเกี่ยวกับทีวี... จอใหม่ๆ เราก็เฝ้านะ Mon, 03 Dec 2018 09:57:56 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 https://yarmfaojor.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-yfj-profile-pic-150x150.png ข่าวประชาสัมพันธ์ – ยามเฝ้าจอ https://yarmfaojor.com 32 32 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับโครงการฯ ถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้ https://yarmfaojor.com/content/476 Sat, 09 Jun 2018 13:49:05 +0000 https://yarmfaojor.com/?p=476 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับโครงการ 1-29 มิถุนายนนี้ เฟ้นหาผู้ผลิตสื่อฯ ร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังสร้างนิเวศสื่อที่ดีในสังคมไทยในกรอบวงเงิน 400 ล้านบาท

The post กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับโครงการฯ ถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้ appeared first on ยามเฝ้าจอ.

]]>

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับโครงการ 1-29 มิถุนายนนี้ เฟ้นหาผู้ผลิตสื่อฯ ร่วมขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังสร้างนิเวศสื่อที่ดีในสังคมไทยในกรอบวงเงิน 400 ล้านบาท

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2561 กองทุนฯ มีแนวทางการให้ทุนสนับสนุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ทุนแบบเปิดทั่วไป (Open Grant) มีวงเงิน 240 ล้านบาท (ปีที่แล้ว 100 ล้านบาท)
  2. ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) มีวงเงิน 160 ล้านบาท

การให้ทุนในครั้งนี้ จะเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น มุ่งส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการผลิตสื่อ เน้นไปที่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป การรู้เท่าทันสื่อ การเฝ้าระวัง เน้นกระบวนการหรือกลไกในการทำงาน ส่วนการวิจัยองค์ความรู้ เน้นการวิจัยการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ

การเปิดให้ทุนในครั้งนี้ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายนนี้ เพื่อรับข้อเสนอต่างๆ และจะพยายามพิจารณา กลั่นกรอง ให้ได้โครงการหรือกิจกรรมที่ดีที่สุด ที่จะตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์กองทุน ในการขับเคลื่อนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทยให้มากขึ้น เกิดกระบวนการ การทำงานเพื่อนำไปสู่นิเวศสื่อที่ดี ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการให้ทุนฯ กองทุนฯจะดำเนินการ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการและกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) ที่เว็บไซต์ของกองทุนฯ (www.thaimediafund.or.th) ช่องทางเดียว หลังจากเปิดให้ทุนหนึ่งเดือน กระบวนการในการพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงประมาณสองเดือน และสามารถที่จะให้ทุนได้ภายในปีงบประมาณนี้ โครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนเข้ามา จะเป็นโครงการที่มีระยะการเวลาดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ กองทุนฯ ได้ปรับในเรื่องของข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ รวมทั้งสัญญาในการให้ทุน จะยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับทุนมากยิ่งขึ้น เพราะเราถือว่าผู้รับทุนเป็นภาคีเป็นกัลยาณมิตรที่จะมาร่วมขับเคลื่อนงานกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเช่นเรื่องลิขสิทธิ์ จากเดิมกำหนดไว้ว่าลิขสิทธิ์เป็นของกองทุนทั้งหมด การจะนำไปเผยแพร่ต้องมาขออนุญาตก่อน แต่ในปีนี้ได้มีการปรับใหม่ จะเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้รับทุนกับกองทุนฯ ส่วนการนำไปการเผยแพร่ในเรื่องที่เป็นสาธารณประโยชน์ การศึกษา การกุศล ไม่ต้องมาขออนุญาต สามารถที่จะเผยแพร่ได้ แต่หากเป็นในเชิงพาณิชย์ ต้องมาขออนุญาตก่อน เพราะกองทุนฯจะเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนฯ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่อสำนักงานกองทุนฯ พร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบ Online สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2273 0116-8 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ทาง www.thaimediafund.or.th และ https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/

The post กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับโครงการฯ ถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้ appeared first on ยามเฝ้าจอ.

]]>
ThaiPBS เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์รายการกับ “โครงการ Commissioning ปี 2561” https://yarmfaojor.com/content/429 Sat, 09 Jun 2018 12:15:20 +0000 https://yarmfaojor.com/?p=429 ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ชวนผู้มีไอเดียทั่วป...

The post ThaiPBS เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์รายการกับ “โครงการ Commissioning ปี 2561” appeared first on ยามเฝ้าจอ.

]]>

ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ชวนผู้มีไอเดียทั่วประเทศและผู้ผลิตรายการ เข้าฟังรายละเอียดการเสนอรายการกับโครงการ Commissioning ปี 61 เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์รายการ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง” ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D) ชั้น 2 และยื่นเสนอรายการภายในวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีพันธกิจในการผลิตและจัดหารายการ ที่มีคุณภาพทั้งด้านการผลิตและเนื้อหาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ สะท้อนคุณค่าสื่อสาธารณะ ภายใต้แนวคิดหลัก “ขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง” และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการ รวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการร่วมกับไทยพีบีเอส เพื่อให้ไทยพีบีเอสมีเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีความแตกต่าง ให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ จึงได้เปิดรับรายการจากผู้ผลิตและบุคคลที่สนใจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรรายการต่อไป

จึงชวนเชิญชวนผู้มีไอเดียทั่วประเทศและผู้ผลิตรายการ เข้าฟังรายละเอียดการเสนอรายการกับโครงการ Commissioning ปี 61 เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์รายการ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง” ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D) ชั้น 2 (แผนที่) และยื่นเสนอรายการภายในวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระได้นำเสนอแนวคิดรายการสร้างสรรค์สังคม และไม่จำกัดพิธีกรหน้าใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงศิลปินและดาราได้แสดงความสามารถ และสร้างสรรค์รายการดี ๆ สู่สายตาคุณผู้ชม เช่น

  • บอล-ทายาท เดชเสถียร และ ยอด-พิศาล แสงจันทร์ จากรายการหนังพาไป
  • เชฟบุ๊ค บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต จากรายการ Foodwork
  • ฟูจิ ฟูจิซากิ จากรายการดูให้รู้ThaiPBS
  • เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมทาง LINE ID : TPBSCOM, ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.thaipbs.or.th/Commissioning และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://org.thaipbs.or.th/content/1985

The post ThaiPBS เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์รายการกับ “โครงการ Commissioning ปี 2561” appeared first on ยามเฝ้าจอ.

]]>
อีกหนึ่งช่องทางในการติดตาม ‘ยามเฝ้าจอ’ วันนี้เรามีเว็บแล้ว! https://yarmfaojor.com/content/1 Sun, 26 Feb 2017 10:34:34 +0000 http://yarmfaojor.com/?p=1 สวัสดีครับ แม้ในปัจจุบันบทบาทของสื่อโทรท...

The post อีกหนึ่งช่องทางในการติดตาม ‘ยามเฝ้าจอ’ วันนี้เรามีเว็บแล้ว! appeared first on ยามเฝ้าจอ.

]]>

สวัสดีครับ

แม้ในปัจจุบันบทบาทของสื่อโทรทัศน์จะลดน้อยลงและถูกแทนที่ด้วยสื่อออนไลน์ แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อย ที่หลงใหลในเสน่ห์ของการรับชมและติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์

ก่อนหน้านี้ผม @mekzcnt ใช้ hashtag #ยามเฝ้าจอ บน Twitter เพื่อจัดหมวดหมู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกับทีวีดิจิทัลให้สะดวกในการค้นหาในภายหลัง

11 ก.ค. 2557 ด้วยความสนใจด้านสื่อโทรทัศน์ @mekzcnt จึงเริ่มฟอร์มทีมกับ @TatthepTV, @iPlugz, @JohnNatadee และ @BenzAbhinan รวมตัวยุคใหม่ที่ชื่นชอบการดูโทรทัศน์มาตั้งแต่เด็ก เพราะหลงในเสน่ห์ของ ‘แอร์ไทม์’ (Air Time) ที่ทำให้ต้องเฝ้าติดขอบจอ เพื่อรอชมรายการที่เขาชอบ

จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของทีมงาน #ยามเฝ้าจอ อย่างเป็นทางการ

จึงรวมกลุ่มกัน ตั้ง Facebook Page และ Twitter โดยติด hashtag ‘#ยามเฝ้าจอ’ เน้นการนำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการดิจิตอลทีวี เพื่อชักชวนให้คนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจรับชมโทรทัศน์มากยิ่งขึ้น

1 มี.ค. 2560 เมื่อวานนี้ ‘ยามเฝ้าจอ’ เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่พวกเราสนใจและชื่นชอบ นั่นคือเว็บไซต์ https://yarmfaojor.com เพื่อให้สะดวกในการอ่านหรืออ้างอิงข้อมูลได้ในภายหลัง

หวังว่าทุกท่านที่ติดตามทั้งทาง Facebook Page, Twitter และ hashtag ยามเฝ้าจอ จะติดตามอีกหนึ่งช่องทางนี้กันด้วยนะครับ ขอฝากได้ด้วยนะ ><“

ขอบคุณครับ

@mekzcnt

 

The post อีกหนึ่งช่องทางในการติดตาม ‘ยามเฝ้าจอ’ วันนี้เรามีเว็บแล้ว! appeared first on ยามเฝ้าจอ.

]]>