Category: บทสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ ผอ. ไทยพีบีเอส

สัมภาษณ์พิเศษ “รศ.วิลาสินี พิพิธกุล” แนวคิดรายการและอนาคตของ ไทยพีบีเอส ในปี 62

สถานการณ์ปัจจุบันที่คนหันมาบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้สื่อเก่าทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมไปถึงโทรทัศน์ต่างต้องหาวิธีการปรับตัว ปรับเนื้อหา เพื่อที...

ทัตเทพ ดีสุคนธ์

22 สิงหาคม 2558: ทีมงาน ‘ยามเฝ้าจอ’ ให้สัมภาษณ์ทางรายการ U NEWS ช่อง Voice TV

รายการ U NEWS ทางช่อง Voice TV ในช่วง Rising Star Profile พาไปรู้จักกับนิสิตหนุ่มที่หลงใหลการดูโทรทัศน์ โดยเฉพาะรายการข่าวมาตั้งแต่เด็กจนเป็นที่มาของ ...